UPVC - Hệ thống trượt

60 Hệ thống trượt

  1. Độ dày 2.0mm là.
  2. Thích hợp cho khu vực thời tiết ấm áp, như Ấn Độ, Nam Phi,Việt Nam.
  3. Weatherability cao, tính mềm dẻo cao, ô nhiễm kháng

Khách hàng của chúng tôi