Wall систем хөшиг

Ханын бүтэц нь өөр өөр шаардлагыг хангахын тулд уян хатан зориулагдсан болно

Их салхины эсэргүүцэл, Усны битүүмжлэл, агаарын эсэргүүцэл;

Өндөр Байгаль орчинд ээлтэй дулаалга болон дууны-гачиг

Бидний Үйлчлүүлэгчид