UPVC - Hệ thống Casement

70Hệ thống M Casement

  1. Độ dày là 2.8mm
  2. Thích hợp cho khu vực thời tiết lạnh,như Mông Cổ,Nga
  3. Weatherability cao, tính mềm dẻo cao, ô nhiễm kháng

Khách hàng của chúng tôi