Hệ thống rèm tường

Cấu trúc tường có thể được thiết kế linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu khác nhau

Kháng gió lớn, độ kín nước, sức cản không khí;

Cách thân thiện môi trường cao và âm thanh đinh

Khách hàng của chúng tôi