UPVC - Hệ thống trượt

109 Hệ thống trượt

  1. Độ dày 2.5mm là.
  2. Thích hợp cho khu vực thời tiết ấm áp, như Ấn Độ, Nam Phi,Việt Nam.
  3. Weatherability cao, tính mềm dẻo cao, ô nhiễm kháng

Khách hàng của chúng tôi